اعلانات کاریابی

اعلان بست های کمیشنران ولایتی

مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با در نظر داشت اصل شفافیت، تخصص و شایسته سالاری؛ بست های کمیشنران ولایتی خویش را که به صورت قراردادی است، برای مدت ۷ روز کاری از تاریخ 23 / 3/ 1398 الی 29 / 3/ 1398 به اعلان می سپارد. بنا داوطلبان واجدالشرایط که خواهان کاندیداتوری در این بست ها می باشند، می توانند غرض اخذ فورمه درخواستی و تسلیم آن همراه با اسناد و مدارک لازمه در اوقات رسمی ایام مذکور ( به استثناء ایام تعطیل ) از ساعت ۹ صبح الی ۳ بعد از ظهر به دفتر مرکزی این کمیسیون، واقع در ناحیه دهم شهر کابل، کوچه چهارم شیرپور، جوار وزارت عدلیه مراجعه نمایند.
همچنان کاندیدان محترم، می توانند سافت فورمه درخواستی را از طریق سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی ) ( iecc.gov.af نیز دریافت نموده و پس از تکمیل هارد کاپی آن را همراه با تمامی اسناد و مدارک لازم، شخص کاندیدا و یا نماینده وی حضوراْ به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در اوقات رسمی و آدرس متذکره تسلیم نمایند.

رهنمود خانه پری فورم درخواستی

فورم درخواستی

لایحه وظایف


ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی

بورد تعیینات خدمات ملکی (یک بست) رتبه دوم کمیسیون شکایات انتخاباتی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد. علاقمندان واجد شرایط، می‌توانند فورمه های درخواستی را به شکل حضوری از دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل و دفاتر ساحوی این کمیسیون در تمام ولایات کشور و به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند.متقاضیان محترم بعد از دریافت و خانه پری، فورمه های درخواستی را یکجا با اسناد ضروری بشمول کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل و یا دفاتر ساحوی آن در تمام ولایت کشور تسلیم نمایند.بمنظور ایجاد سهولت بیشتر برای متقاضیان محترم، اعاده فورمه ها و اسناد ضروری از جمله کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری از طریق ایمل آدرس (recruitment@iarcsc.gov.af) نیز قابل  ارسال و پذیرش می باشد.


مشخصات بست:

عنوان بست:          ریاست منابع بشری

بست:                    دوم

وزارت / اداره:        کمیسیون شکایات انتخاباتی

موقعیت:                کابل

بخش:                    معاونیت مالی و اداری

گزارشدهی به:      معاون مالی و اداری کمیسیون

گزارشگیری از:       آمریت ها: انکشاف اداره و ارتقای ظرفیت، آمریت استخدام، آمریت ارزیابی اجراآت وظیفوی، سوانح و دیتابیس و آمریت تهیه و تدارکات و مدیر اجرائیه.

تاریخ نشروختم اعلان: ۱۳۹۷/۴/۲۵ الی ۱۳۹۷/۵/۷

هدف وظیفه:

اداره، رهبری، کنترول، سازماندهی و پلانگذاری، طرح و تطبیق پالیسی های مناسب به منظور بهبود وضع سیستم در اداره مطابق به احکام قانون و طرزالعمل های مربوطه.

شرح وظایف:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده اداره.
 2. رهبری و مدیریت  کارکنان تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پلان شده.
 3. نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانه پرسونل،  ترتیب پیشنهادهای تقرر، تبدل، عزل، تقاعد، ترفیع، توزیع، سجل، فوتی و مستعفی کارکنان اداری و خدماتی غرض اتخاذ تصامیم بعدی مقام اداره.
 4. طرح  پالیسی تشکیلاتی اداره مربوط و شریک ساختن آن با مراجع ذیربط غرض تطبیق پالیسی ها، اهداف و برنامه های اصلاح اداره عامه در سطح اداره.
 5. تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودجوی مطابق با پلان کاری سالانه ریاست مربوطه جهت پیشبرد امور مربوطه.
 6. حصول اطمینان از پروسه انتخاب و استخدام کارکنان خدمات ملکی در اداره بر اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض به طور شفاف از طریق رقابت آزاد غرض انتخاب کاندیدان برتر.
 7. سازماندهی امور مربوط به برگزاری برنامه های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت کاری کارکنان اداره در سطح مرکز و ولایات.
 8. حصول اطمینان از فعالیت مدیریت اطلاعات (HRMIS) و کامل بودن اطلاعات کارکنان در سیستم.
 9. هماهنگی و تأمین ارتباط کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر اداره های ذیربط مرکزی و محلی جهت طرح و تطبیق مؤثر پالیسی های پرسونل. 
 10. کنترول و مراقبت از امور مربوط به شکایات، صحت، رفاه، مصوونیت و نظم پرسونل جهت حفظ رعایت اصول، مقرره ها و دسپلین کارکنان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی.
 11. کنترول امور مربوط به طرح وتطبیق پالیسی های مناسب خدمات، پلان تدارکاتی وارسال آن به وزارت مالیه به منظور  بهبود وضع سیستم امورتدارکاتی دراداره و اخذ منظوری آن.
 12. اجرای سایر وظایفی که از طرف مقامها مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره  سپرده می شود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده (۷) و (۸) (۳۴)  قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل:

 • حداقل لیسانس رشته های پالیسی عامه، اداره و تجارت ، اداره عامه حقوق، اقتصاد ومدیریت عمومی (General Management)  به (حایز سند ماستری و بالاتر از آن) ترجیح داده می شود.
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
 • داشتن تجربه کاری حداقل سه سال مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):
 • آشنایی با زبان انگلیسی و مهارت به برنامه های کمپیوتر مانند: برنامه های افس (ورد، اکسیل، پاورپاینت).
 • توانایی رهنمایی، کنترول، اداره، پلان گذاری، نظارت و قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوط.