اعلامیه ها

اطلاعیه خبری کمیسیون شکایات ولایتی کابل در رابطه ثبت شکایات تخلفات انتخاباتی در جریان کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری


اطلاعیه کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کابل

در پیوند به رسیدگی اعتراضات و شکایات  ناشی از نتایج ابتدائیه انتخابات ولسی جرگه کابل

۱۳۹۷/۱۱/۲۱

کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کابل در آخرین مراحل تصمیم گیری در خصوص رسیدگی به شکایات و اعتراضات ناشی از نتایج ابتدائیه انتخابات ولسی جرگه کابل، قرار دارد، ولی از آنجاییکه رسیدگی به اعتراضات و شکایات منوط به همکاری همه جانبه و به موقع کمیسیون محترم مستقل انتخابات می باشد، این امر باعث طولانی شدن روند رسیدگی و تصمیم گیری گردیده است.

از خلال شکایات به ثبت رسیده، یافته های این کمیسیون شکایات و پاسخ های کمیسیون مستقل انتخابات از جمله (3341) محل گزارش شده قبل از انتخابات، نتایج در حدود (2641) محل اعلام شده. قرار اطلاعات ارائه شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج در حدود شش صد محل بنابر دلایل ذیل داخل سیستم نگردیده است:

  • در کل هشت مرکز که در برگیرندۀ (57) محل می گردد، قبل از انتخابات مسدود گزارش شده است؛
  • در روز انتخابات در یکصدو پنجاه و هشت (158) محل بنابر دلایل متعدد از جمله: عدم موجودیت مواد حساس انتخاباتی، کمبود جای برای ایجاد محل رأی دهی؛ نبود کارمند انتخاباتی؛ حادثات انفجار و انتحار مسدود باقی مانده و انتخابات برگزار نشده است؛
  • آرای بیست و هشت (28) محل بنابر دلایل متعدد از جمله: بالا رفتن آرای محل از (600) رأی، عدم مهر/تاپه و امضا فورم نتایج؛ قلم خوردگی در فورم نتایج باطل گردیده است؛
  • فورمه های نتایج (23) مرکز که در برگیرندۀ (120) محل می گردد، داخل سیستم نگردیده است؛
  • علاوه بر آن (195) فورم نتایج بازشماری شده بنابر دلیل متعدد از جمله: منتظر بعد از چک، اشتباه تحریر یافتن کود مرکز؛ نبود کود مرکز در سیستم؛ عدم همخوانی کود محل و تفاوت با ورق اصلی؛ تفاوت در فورم اصلی و بعد از بازشماری قرنطین می باشد؛
  • سرنوشت نتایج در حدود بیشتر از دو صد (200) محل تا هنوز روشن نمی باشد؛

جهت تحقق عدالت انتخاباتی و صیانت از آرای پاک مردم، با توجه به موارد فوق الذکر رسیدگی به شکایات و اعتراضات در یکی از موارد فوق الذکر تا زمان روشن شدن موضوع تحت دوران قرار دارد. از تمامی کاندیدان معترض و شکایان محترم خواهشمندیم تا زمان ختم رسیدگی های کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کابل ما را یاری رسانده و حوصله مند باشند.

آنعده شکایاتی که ناشی از جابجایی نتایج محلات درسیستم، شکایاتی که ارکان مندرج مواد (5، 6 و 8) طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات وشکایات و مادۀ (91) قانون انتخابات رعایت نگردیده، شکایات با اسناد جعلی و تزویری، شکایان و معترضین که در میعاد معینه اسناد حاضر نه نموده اند قابل سمع دانسته نشد، روند ابلاغ تصامیم آن جریان دارد.

با احترام

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل


اطلاعیه

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی ولایت کابل

در پیوند به رسیدگی شکایات ناشی از نتایج ابتدائیه انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل

6/11/1397

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی مطابق حکم قانون مرجع اولیه رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی در میعاد معینه قانونی آن می باشد.

به منظور تحقق عدالت انتخاباتی، مراحل رسیدگی به یک هزاروهفتصدوشصت (1760) شکایت ثبت شده بر نتایج ابتدائی ولایت کابل، مطابق قانون جریان دارد.

درعین حال، با توجه به شکایات ثبت شده، نیاز به همکاری به موقع و همه جانبه کمیسیون محترم مستقل انتخابات در بسا موارد از جمله؛ تطبیق منظم نتایج ابتدائیه در سیستم (چون نتیجه آرای اکثر محلات در مرکز مربوطه آن بطور نامنظم درج سیستم گردیده است)، ارائه معلومات درمورد عدم اعلام نتایج ابتدائیه بعضی از مراکز و محلات، ارایه معلومات و فیصدی آرای باطل شده ولایت کابل از جانب آن کمیسیون؛ پاسخ به نارسایی ها و ابهامات درحوزه انتخابیه کوچیان ولایت کابل و سایر موارد میباشد. اقدامات اصلاحی آن کمیسیون محترم و پاسخ به سوالات مطرح شده فوق، امر رسیدگی به شکایات را سهل نموده قانونمند می سازد.

نهایتاً، تا زمان ختم رسیدگی به شکایات و اعتراضات حوصله مندی شهروندان کابل و کاندیدان محترم را خواهانیم و خواهشمندیم تا با فریب اشخاص استفاده جو اغفال نگردند، زیرا تیم های تخنیکی و مسلکی ما به یک سلسله اسناد مشکوک به خصوص فورمه های نتایج جعلی و تزویری مواجه شده اند، که درصورت اثبات جعل و تزویر اسناد ارائه شده، کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی متخلفین آن را تأدیب و مرتکبین آن را طبق صراحت مادۀ (97) قانون انتخابات به مراجع ذیصلاح عدلی معرفی خواهد نمود.

با احترام

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل


اطلاعیه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد ثبت اعتراض علیه نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه کابل و حوزه کوچی ها

هموطنان گرامی!

بر اساس قانون انتخابات؛ نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷؛ حوزه کابل و حوزه کوچی ها توسط کمیسیون محترم مستقل انتخابات اعلان گردید.

بنا از نامزدان انتخابات ولسی جرگه حوزه ولایت کابل و حوزه کوچی ها تقاضا به عمل می آید، در صورتیکه در مورد نتایج ابتدایی اعلان شده، هر گونه اعتراض داشته باشند، الی مدت ۴۸ ساعت بعد از نشر اعلان نتایج ابتدایی؛ اعتراض شان را به دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی حوزه کابل و نامزدان معترض کوچی ها میتوانند در ولایت که اعتراض دارند، در دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی همان ولایت مربوطه، ثبت نمایند. مطابق قانون انتخابات؛ کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷، فیصله نهایی خویش را به کمیسیون مستقل انتخابات می فرستد و  آن کمیسیون محترم با در نظر داشت تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ را اعلان خواهد نمود.

کمیسیون شکایات انتخاباتی مرجع قانونی و مطمیئن برای  رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی می باشد.

نظارت همگانی، عدالت انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی


اعلان داوطلبی دفتر ولایتی کابل

کمیسیون شکایات انتخاباتی


اطلاعیـــه

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل

در رابطه به آغاز باز شــــماری آراء

مورخ 1397/8/21

نهایتاً، براساس اعلام آمادگی دفتر امور ولایتی کابل کمیسیون مستقل انتخابات و باتوجه به تفاهم صورت گرفتۀ میان کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل و دفتر مذکور در مورد حضور حتمی ناظر کاندید در جنب سایر ناظرین جهت نظارت از پروسه، مرحله اول روند تفتیش و بازشماری آرای (217) مرکز رأی دهی انتخاباتی ولسی جرگۀ حوزۀ کابل سال 1397هـ. ش. به روز دوشنبه مورخ 22/8/1397 رسماٌ آغاز می گردد.

با درنظرداشت احکام (30، 86، 87 و 94) قانون انتخابات و لوایح هر دو کمیســـیون در رابطه به تفتیش، بازشماری و ابطال آراء به منظور تحقق شفافیت در پروسه ناظر کاندید، ناظرین نهادهای ملی و بین المللی، احزاب سیاسی، مشاهدین و گزارش گران مطابق تقسیم اوقات و برنامۀ دفتر امور ولایتی کابل کمیسیون مستقل انتخابات حضور بهم رساننده و نظارت به عمل آورند.

با احترام

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل


اطلاعیه کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل در رابطه به انفصال سه تن از کارمندان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات


اطلاعیـــه

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل

در رابطه به تعویق باز شــــماری آراء

مورخ 19/8/1397

به تعقیب اعلامیه مورخ 13/8/1397 کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کابل:

قرار بود به اولین دور بازشماری آراء (182) مرکز رأی دهی، انتخابات ولسی جرگه حوزۀ کابل سال1397، براساس اعلام آمادگی دفتر امور ولایتی آن کمیسیون مستقل انتخسابات به روز شنبه مورخ 19/8/1397 طبق صراحت فقره سوم مادۀ (7) لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد و ابطال آرای کمیسیون شکایات انتخاباتی در حضور کاندیدان و یا ناظرین کاندیدان، ناظرین نهادهای ملی و بین المللی، مشاهدین، گزارش گران آغاز گردد، ولی بنابر عدم اطلاع دهی به کاندیدان و یا ناظرین آنها که در مظان مخالفت با قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل های بازشماری آراء بود، بازشماری آراء مراکز کابل به اساس تقاضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایتی کابل تا اطلاع ثانی به تعویق افتاد.

کمیسیون محترم مستقل انتخابات با رعایت احکام (30، 86، 87 و 94) قانون انتخابات و لوایح هر دو کمیســـیون در رابطه به بازشماری آراء (24 ساعت) قبل آماده گی های لازم را اتخاذ و طبق صراحت فقره سوم مادۀ ششم، مادۀ دوازدهم لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد و ابطال آرای کمیسیون شکایات انتخاباتی و مادۀ هفتم لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه سال1397 مصوب کمیسیون مستقل انتخابات، زمینه حضور کاندیدان و یا ناظرین آنها را در جنب سایر ناظرین نهادهای ملی و بین المللی، احزاب سیاسی، مشاهدین و گزارش گران فراهم سازند.

هرگاه در جریان بازشماری آراء مواردی بروز نماید که ایجاب موجودیت لست رأی دهنده گان و یا تفتیش سایر اسناد را نیز می نمود چنین صندوق ها قرنطین گردند.

با احترام

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل


اطلاعیـــه

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل

در رابطه به باز شــــماری آراء

مورخ 13/8/1397

براساس مصوبۀ مورخ 12/8/1397 کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل، پس از بررسی های انجام یافته دستور اولین مرحلۀ بازشماری آراء به تعداد (182) مرکز رأی دهی روز های 28/29 میزان 1397، مستقر در هجده ناحیه و هشت ولسوالی کابل براساس (504) شکایت که بر (182) مرکز رأی دهی به ثبت رسـیده بود، طبق صراحت مادۀ (30، 86، 87 و 94) قانون انتخابات به منظور شفافیت هرچی بیشتر و تأمین عدالت انتخاباتی صادر؛ و لست آن به دفتر ولایتی کابل کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ گردیده است.

طبق صراحت فقره سوم مادۀ ششم و مادۀ دوازدهم لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد و ابطال آراء کمیسیون شکایات انتخاباتی و مادۀ هفتم لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه سال 1397 کمیسیون مستقل انتخابات، احزاب سیاسی، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و گزارش گران می توانند بعد از اعلام آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری از جریان پروسه نظارت و مشاهده به عمل آورند.

 

با احترام

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل