فورم های ابلاغ انتخابات ۱۳۹۷

جدول فورم های ابلاغ تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی:

شماره ولایت فورم های ابلاغ تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی
۱ ارزگان
۲ بادغیس  
۳ بامیان
۴ بدخشان
۵ بغلان
۶ بلخ
۷ پروان
۸ پکتیا
۹ پکتیکا
۱۰ پنجشیر
۱۱ تخار  
۱۲ جوزجان  
۱۳ خوست
۱۴ دایکندی
۱۵ زابل  
۱۶ سرپل
۱۷ سمنگان
۱۸ غزنی  
۱۹ غور
۲۰ فاریاب
۲۱ فراه
۲۲ قندهار
۲۳ کابل
۲۴ کاپیسا
۲۵ کندوز
۲۶ کنر
۲۷ لغمان
۲۸ لوگر
۲۹ ننگرهار
۳۰ نورستان
۳۱ نیمروز
۳۲ میدان وردک
۳۳ هرات
۳۴ هلمند