اعلام آمادگی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، جهت رسیدگی به شکایات دوره ی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری

اعضای هیات محترم رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز( پنجشنبه ۳ اسد ۱۳۹۸) دریک نشست خبری از آمادگی های کامل این کمیسیون شکایات، برای دریافت و رسیدگی به شکایات دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 1398، در مرکز و ولایات خبر دادند.

محترمه زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ضمن تقبح حوادث تروریستی امروز کابل گفت: بر اساس تقویم انتخاباتی، سر از روز یکشنبه آینده مورخ 6 اسد، دوره کمپاین نامزدان ریاست جمهوری آغاز می گردد، مطابق ماده 76 قانون انتخابات، میعاد مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان ریاست جمهوری 60 روز می باشد و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آمادگی کامل دارد تا شکایات مربوط به تخطی ها، تخلفات دوره کمپاین را دریافت و بررسی نماید.

خانم شینواری از تمام کاندیدان محترم و هواداران آنها خواست  تا با در نظر داشت قوانین نافذه به کار و زارهای انتخاباتی خویش بپردازند و در صورتی که شکایات در این زمینه ثبت گردد، این کمیسیون مطابق قانون و با جدیت تمام به آنها رسیدگی خواهد کرد.

در ادامه محترم داکتر محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعلامیه این کمیسیون درباره دوره مبارزات انتخاباتی را به خوانش گرفت. بر اساس اعلامیه این کمیسیون، مطابق قانون، اصول رفتاری مشخصی برای کاندیدان ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که این اصول عبارتند از : احترام به تمام قوانین و مقررات ، اصل صداقت، اصل حرمت شخصیت­ها، آزادی­های سیاسی در حدود قانون، دسترسی برابر به رسانه­ها، اطلاعات و امکانات مالی و ملی تبلیغاتی، اصل بی­طرفی ، اصل آزادی مطبوعات و رسانه­ها، رعایت زمان تبلیغات ، آزادی رسانه­ها در جلسات تبلیغات، ارایه گزارش کامل مالی از گردش مالی احزاب و کاندیدان ، رعایت زمان کمپاین انتخاباتی.

همچنان در این اعلامیه در مورد ممنوعیت­های تبلیغاتی آمده است: ممنوعیت تبلیغات جمعی در معابر عمومی؛ ممنوعیت تخریب تبلیغات دیگران؛ ممنوعیت مزاحمت و برهم زدن جلسات دیگران؛ ممنوعیت ایجاد ترس و ارعاب دیگران؛ ممنوعیت تحریک رای دهندگان برای اعمال غیر قانونی؛ ممنوعیت تبلیغات در مکان­های نظامی؛ ممنوعیت دریافت کمک­های خارجی برای تبلیغات؛ ممنوعیت اخذ کمک­ها و هدایای داخلی بدون اطلاع کمیسیون انتخابات؛ ممنوعیت کمک­های مالی مقامات دولتی به احزاب و کاندیدان؛ ممنوعیت سوء استفاده مالی از منابع مالی دولتی.

در ادامه این اعلامیه از تمام هموطنان عزیز، رسانه­های محترم و نهادهای ناظر مرتبط به انتخابات درخواست شده تا هنگام مشاهده هر نوع کمپاین بر خلاف اصول یاد شده از سوی کاندیدان ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را در جریان قرار داده و شکایت خویش را در این زمینه ثبت نمایند تا با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد و همچنین احزاب سیاسی و کاندیدان محترم می­توانند نسبت به تخلف انتخاباتی رقیبان خویش، در حدود قانون با ارائه اسناد و مدارک کافی در کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی و کمیسیون­های ولایتی، شکایت ثبت نمایند.

همچنان داکتر الیاسی در پیوند پرسشی که آیا کمیسیون شکایات به تخطی های کمپاین های قبل از وقت رسیدگی کرده است؟ گفت: هیچ کاندیدی علیه کاندید دیگر دراین رابطه شکایت ثبت نکرده است اما براساس گزارش های رسانه ها کمیسیون شکایات توصیه نامه های اصلاحی را  به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فرستاد ونیز این توصیه ها از طریق رسانه نشر شده است.

آقای الیاسی تصریح کرد که باید گردش مالی تمام  کاندیدان ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات  ثبت گردد و از آنها  نیز گزارش داده شود، اگر این تخلفات دراین زمینه بوده باشد کمیسون مستقل شکایات انتخاباتی می تواند آنان را جریمه نقدی نمایند.

سپس قطب الدین رویدار عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی اظهار داشت که نهاد های ناظر انتخاباتی، احزاب سیاسی وکاندیدان حق دارند تا شکایات شان را در مراحل مختلف پروسه انتخابات ثبت نمایند.

به گفته وی برخی شکایت ها درپیوند به کمپاین های قبل از وقت  وجود دارد که زیر بررسی قرار دارند و بزودی در مورد آنان تصمیم گرفته می شود.

برای دریافت متن اعلامیه کمیسیون شکایات انتخاباتی اینجا را کلیک نمایید.