دیدار رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با مشاور تخنیکی بخش انتخابات سازمان ملل متحد

محترمه زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات مستقل انتخاباتی و محترم رئیس دارالانشای این کمیسیون روز ( سه شنبه اول اسد ۱۳۹۸ )  با گرانت کیپن مشاور ارشد تیم تخنیکی سازمان ملل متحد در بخش حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد، در افغانستان (UNEST)   در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات دیدار و گفتگو نمودند.

در آغاز این دیدار؛ رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی؛ تشریف آوری مشاور اشد (UNEST) را در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات خوش آمدید گفته و  در پیوند به برنامه های عملیاتی و پروسه استخدام کارمندان دایمی، مؤقت و همچنان استخدام کمیشنران ولایتی این کمیسیون صحبت نمود.

خانم شینواری از همکاری های (UNEST)  در امور انتخابات ابراز قدردانی نموده و خاطر نشان کرد که بزودی پروسه استخدام کمیشنران ولایتی تکمیل و نهایی می گردد.

در مقابل گرنت کیپن، از همکاری های سازمان ملل متحد، جهت موفقیت انتخابات ریاست جمهوری  در  6 میزان سال روان اطمینان داد و گفت: آنان برنامه ها و ورکشاپ هایی را جهت ارتقای ظرفیت کمیشنران ولایتی و کارمندان دایمی و مؤقت کمیسیون شکایات انتخاباتی روی دست دارند، که بزودی آغاز میشود.