اعلان بست های کمیشنران ولایتی

مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با در نظر داشت اصل شفافیت، تخصص و شایسته سالاری؛ بست های کمیشنران ولایتی خویش را که به صورت قراردادی است، برای مدت ۷ روز کاری از تاریخ 23 / 3/ 1398 الی 29 / 3/ 1398 به اعلان می سپارد. بنا داوطلبان واجدالشرایط که خواهان کاندیداتوری در این بست ها می باشند، می توانند غرض اخذ فورمه درخواستی و تسلیم آن همراه با اسناد و مدارک لازمه در اوقات رسمی ایام مذکور ( به استثناء ایام تعطیل ) از ساعت ۹ صبح الی ۳ بعد از ظهر به دفتر مرکزی این کمیسیون، واقع در ناحیه دهم شهر کابل، کوچه چهارم شیرپور، جوار وزارت عدلیه مراجعه نمایند.
همچنان کاندیدان محترم، می توانند سافت فورمه درخواستی را از طریق سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی ) ( iecc.gov.af نیز دریافت نموده و پس از تکمیل هارد کاپی آن را همراه با تمامی اسناد و مدارک لازم، شخص کاندیدا و یا نماینده وی حضوراْ به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در اوقات رسمی و آدرس متذکره تسلیم نمایند.

رهنمود خانه پری فورم درخواستی

فورم درخواستی