اعلان مجدد کاریابی بست های ولایتی و مرکزی کمیسیون شکایات

به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی!

کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم اینک بست های ذیل را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از تاریخ (۱۳۹۷/۹/۲۷ الی ۱۳۹۷/۱۰/۵) به اعلان می سپارد.

شماره عنوان بست ادارات مرتبط با دارالانشای ولایات بست تعداد بست تاریخ اعلان تاریخ ختم ملاحظات
۱ کارشناس آطلاعات و آګاهی عامه آمریت دارالانشای قندهار ۴ ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مجدد
۲ کارشناس آطلاعات و آګاهی عامه آمریت دارالانشای پکتیا ۴ ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مجدد
۳ مدیریت عمومی مالی و اداری آمریت دارالانشای نورستان ۴ ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مجدد
۴ عضو مسلکی رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی آمریت دارالانشای نورستان ۵ ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مجدد
۵ مدیریت عمومی رسدگی به اعتراضات و شکایات آمریت دارالانشای نیمروز ۴ ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مجدد
۶ عضو مسلکی رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی آمریت دارالانشای ارزگان ۵ ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مجدد
۷ عضو مسلکی رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی آمریت دارالانشای ولایت هلمند ۵ ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مجدد
۸ مدیریت عمومی ارتباط با کاندیدان ریاست دفتر ۴ ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مجدد
۹ نلدوان ریاست مالی و اداری ۷ ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۵ مجدد

به اطلاع آنعده اشخاصی که واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند، رسانیده می شود تا خود را در بست های متذکره کاندید نمایند.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی را از ساعت 8:00 الی 3:00 ظهر از ظهر روزهای (شنبه الی چهارشنبه) به ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع شیرپور ناحیه دهم شهر کابل جوار وزارت عدلیه اخذ و بعد از خانه پری در خلال اعلان متذکره دوباره تسلیم نمایند. ضمناً می توانند فورمه درخواستی را از سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی اخذ و بعد از خانه پری هارد آنرا دوباره به ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم نمایند.